PROIZVODNE DIMENZIJE POLIAMIDNIH PROFILA

Sve dimenzije su strogo tolerisane i imaju odstupanja od +/- 0,05mm.

Dimenzije trouglova na krajevima profila za koje se vezuju sa aluminijumskim profilima su u standardu saglasno dimenzijama aluminijumskog kanala u koje se trake ubacuju.

Profili se moraju skladištiti van prisustva vlage odnosno u suvom magacinu zbog svojstva poliamida da apsorbuju vlagu i do 3%. To je poznata osobina poliamida i zato to treba imati u vidu prilikom lagerovanja traka.

Kao jednu od prevencija vršimo omotavanje snopova traka streč folijom.

U slučaju da želite da proizvedemo profile po vašem zahtevu potrebno je dati jasne i precizne crteže sa tolerisanim dimenzijama.

CRTEŽI POLIAMIDNIH PROFILA U PDF FORMATU

Model 20V

Model I-24

Model 24T

Model 24

Model 32

Model 34-2T

Model 34

Model 38-2VT

Model I-24T

Crteži EXIM profila zbirno (.PDF)

Dimenzije EXIM profila (.DWG)